Lodě a pancéřování (armour)

U lodí se rozlišuje pouze pancéřování, od kterého se také odvíjí cena. Pancéřování má rozpětí hodnot 1-28. Upravovat lze pouze v Shipeditu.Poslední dvě lodě v tabulce jsou jen ve verzi Tyrian 2000 (Hodnota pancéřování: Storm - 3 / Gencore II - 7). V shipeditu existují na výběr ještě tyto lodě: Silver ship, Big brown ship, U-Ship. Dokonce si můžete vlastní vytvořit.

Štíty

Štíty tvoří hlavní obranu lodi. Výhodou je automatické dobíjení, které ale záleží na generátoru (viz níže). Pokud bude hodnota štítů příliš nízká, pak teprv bude ubývat samotná životnost lodi - "armour" (nelze kupovat samostatně, hodnotu ale vidíte při výběru lodi). Mezitím se štíty opět dobíjejí.

Generátory

I generátor je poměrně důležitá část lodi. Má dvě hlavní funkce. Kadence zbraní * totiž závisí na výkonu generátoru. Stejně tak i rychlost nabíjení štítů je na něm závislá. Dobrý generátor tedy zlepšuje jak vaši defenzivu, tak i ofenzivu.

* Na některé zbraně není třeba obrovský výkon. Jinak tomu je ale u Vulcan Cannonu nebo u pulzních zbraní - př. Laser, Lightning Cannon, Hyper Pulse...

Lodě

USP Fang Light fighter
USP Talon Light fighter
Gencore Phoenix
Gencore Maelstorm
Microcorp Stalker
Microcorp Stalker - B
Microcorp Stalker - C
The Stalker 21.126
Super Carrot
Storm
Gencore II

Štíty

Structural Integrity Field
Advanced Integrity Field
Gencore Low Energy Field
Gencore High Energy Field
MicroCopr LXS Class A
MicroCopr LXS Class B
MicroCopr LXS Class C
MicroCopr HXS Class A
MicroCopr HXS Class B
MicroCopr HXS Class C

Generátory

Standard MR-9
Standard MR-12
Gencore Custom MR-12
Standard MicroFusion
Advanced MicroFusion
Gravitron Pulse-Wave
Koncept & design - YTS Design³ ® | mail | xhtml 1.0 | css | web & kontakt | © 2004 - 06 | Verze 2.0 - "Trinertia"